20 noiembrie 2022: Adunarea Generală a membrilor AAR

Stimați membri,

[Acesta este un anunț oficial, pe care sunteți rugați să-l citiți cu atenție până la capăt].

Prin prezenta sunteți convocați la Adunarea Generală a membrilor Asociației Astrologilor din România, care va avea loc duminică, 20 noiembrie 2022, cu începere de la ora 11:00, ONLINE, pe platforma ZOOM.

Vă înaintez mai jos, în mod oficial, ordinea de zi a Adunării Generale:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil
––––
2. Raportul de activitate pentru perioada iunie 2021 – octombrie 2022
––––
3. Alegerea membrilor comisiei de cenzori (3 persoane)
––––
4. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației pentru anul următor
––––
5. Diverse

În vederea unei bune desfașurări a discuțiilor, toți membrii AAR sunt rugați:

– să studieze cu atenție statutul AAR: https://www.aar.org.ro/statutul-asociatiei/
– să-și sistematizeze și să-și fundamenteze ideile și propunerile pe care intenționează să le susțină în cazul în care doresc să ia cuvântul în plenul Adunării Generale
– să aibă la ei o copie a prezentei ordini de zi

Datele de acces la ședință, procedura de delegare și alte detalii v-au fost transmise prin email – mesajul este disponibil pe grupul intern al AAR, la https://groups.io/g/asastro/topic/convocare_ag_20_noiembrie/94841542

Diana Spinean,
președinte AAR