Preambul

Prezentul cod etic este elaborat de Asociaţia Astrologilor din România (AAR) şi se adresează, în principal, membrilor AAR. El este recomandat drept ghid deontologic tuturor astrologilor practicanţi.

AAR respectă dreptul fiecărui astrolog de a-şi conduce activitatea conform propriilor valori culturale şi morale. Prezentul cod etic este conceput cu scopul:

1. de a preîntâmpina situaţiile ce ar putea afecta imaginea profesională, conducând la o scădere a încrederii în astrologie şi în astrologi.
2. de a servi drept instrument educativ, respectarea lui contribuind la promovarea şi dezvoltarea astrologiei româneşti într-o manieră constructivă şi responsabilă.

Principii de baza

I. Astrologia

1. Disciplină cu adânci rădăcini în istoria culturală a omenirii, astrologia este un sistem de tradiţii şi concepte bazat pe ideea existenţei unor conexiuni între dinamica corpurilor cereşti şi caracteristicile vieţuitoarelor sau fenomenelor terestre.
2. Astrologia operează cu noţiuni de astronomie şi matematică, cu arhetipuri mitologice şi exprimări simbolice.
3. Astrologia este un domeniu de cunoaştere care îşi exprimă concluziile analizelor în termeni de înclinaţii, tendinţe şi potenţialităţi.

II. Astrologul

4. Astrologul este practicianul care întocmeşte horoscopul (harta poziţiilor planetare calculată pentru un loc şi moment precis) unui anumit eveniment, cum ar fi naşterea unei persoane sau alt fapt remarcabil, şi interpretează semnificaţia plasamentelor astrale pentru a înţelege mai bine persoana sau faptele analizate şi a determina evoluţia ulterioară probabilă.
5. Misiunea astrologului este aceea de a interpreta în termeni de influenţe şi predispoziţii, de a informa corect şi de a sugera, la cerere, soluţii constructive.
6. Astrologul respectă liberul arbitru al celorlalţi, indicând posibile căi de urmat şi exclude absolutizarea informaţiilor prezentate.
7. Astrologul exclude orice discriminări pe bază de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau afilieri politice.
8. Astrologul respectă valorile semenilor săi, chiar dacă acestea contravin convingerilor personale.
9. Astrologul este dator să studieze istoria şi tradiţiile astrologiei, să se menţină la curent cu noile cercetări şi tendinţe astrologice şi să se instruiască pe cât posibil în domeniile care au tangenţă cu consilierea astrologică (psihologie, anatomie şi fiziologie, finanţe, filosofie, mitologie, astronomie, etc.). Astrologul se va perfecţiona continuu prin studiu şi practică.
10. Astrologul practicant îşi asumă responsabilitatea opiniilor şi sugestiilor pe care le emite.
11. Astrologul practicant îşi caştigă încrederea prin corectitudine, seriozitate, coerenţă şi profesionalism.

Principii de conduită specifice

I. Responsabilitatea faţă de solicitanţi

1. Astrologul practicant păstrează confidenţialitatea asupra identităţii persoanelor care îi solicită serviciile şi asupra naturii/conţinutului acestor servicii.
2. Astrologul practicant specifică, de la bun început, ce poate oferi în cadrul unei consultaţii astrologice şi care este contravaloarea serviciilor oferite.
3. Astrologul practicant îşi consiliază consultantul în mod constructiv. Principiul hipocratic „primum non nocere” („înainte de toate, să nu faci rău”) se aplică şi astrologului.
4. Astrologul este precaut când oferă consultaţii unei persoane cu vădite labilităţi, evitând prin răspunsuri să îi accentueze sau să-i inducă acesteia starea de disconfort.
5. În cazul în care, din diverse motive, astrologul îşi pierde obiectivitatea faţă de consultant, îl înştiinţează de acest lucru şi, eventual, îi recomandă un alt astrolog. Astrologul evită interferarea problemelor personale cu cele ale solicitantului.
6. Astrologul practicant are dreptul de a-şi selecta clientela.

II. Responsabilitatea faţă de public

7. Astrologul contribuie, prin comportament şi integritate morală, la recunoaşterea şi mai buna înţelegere a astrologiei.
8. În apariţiile publice, astrologul îşi va susţine punctul de vedere, specificând că îşi bazează afirmaţiile pe tehnici şi viziuni personale. El va respecta însă opiniile interlocutorilor şi va evita disputele neprincipiale cu ceilalţi participanţi la dezbatere.
9. Comentariile publice se fac în nume propriu, exceptând cazul în care un membru al AAR este împuternicit de aceasta să o reprezinte.
10. Astrologul evită să emită consideraţii sau predicţii care ar putea induce panică în rândul populaţiei sau care ar putea încuraja oamenii să se implice în acţiuni riscante sau periculoase.

III. Principii de conduită colegială

11. Relaţia dintre astrologi se bazează pe respect reciproc, împărtăşirea cunoaşterii şi a experienţei proprii.

IV. Proprietatea intelectuală

12. Toate publicaţiile cu specific astrologic se consideră a fi exclusiv proprietatea intelectuală a autorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
13. Astrologul poate prezenta în mass-media idei, teorii sau alte informaţii astrologice care aparţin altor persoane doar cu permisiunea acestora sau cu indicarea sursei.

Observaţii finale

Asociaţia Astrologilor din România impune membrilor săi respectarea principiilor cuprinse în prezentul cod etic, dar nu poartă responsabilitatea încălcării prevederilor lui de către aceştia.

***

Codul etic al astrologului a fost conceput în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Astrologilor din România din data de 17 octombrie 2010, a fost aprobat de Consiliul Director al AAR în şedinţa din data de 14 mai 2011 și adoptat de către Adunarea Generală din 29 ianuarie 2022.

Proiect al AAR
Initiator: Ion Hristescu
Conducator proiect: Firicel Ciarnau
Echipa:
Diana Spinean
Monica Toma
Mihaela Dicu
Antonia Cristina Panaitiu
Adina Binder
Constantin Bobeica