Dacă vă simțiți în acord cu misiunea AAR și doriți să susțineți acțiunile noastre, vă invităm să vă alăturați comunității AAR. Împreună, putem iniția și duce la bun sfârșit proiecte semnificative și evenimente menite să contribuie la lărgirea orizontului cunoașterii astrologice a tuturor.

Poate deveni membru al AAR orice persoană de buna credinţă interesată de astrologie, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze Statutului și Codului etic al Asociaţiei.

Condiții de primire:

 • să aveți capacitate de exercițiu deplină a drepturilor și obligațiilor civile sau capacitate de exercițiu restrânsă, cu acordul părinților sau, după caz, a tutorelui;
 • trebuie sa recunoașteți statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fiți dispuşi să vă implicați ca membri activi dacă sunteți solicitat;
 • să plătiți cotizaţia de membru stabilită de consiliul director;
 • să fiți aspirant, practicant sau simpatizant al astrologiei;
 • să respectați codul etic al AAR;
 • să nu aveți antecedente penale, să nu fi fost condamnați pentru fapte prevăzute de legea penală;
 • să promovați interviul susținut în fața comisiei formate din membri ai consiliului director.

Pași:

 1. Completați și trimiteți cererea oficială de înscriere.
 2. Confirmarea primirii cererii de către consiliul director (așteptați mesajul nostru).
 3. Programarea interviului (așteptați mesajul nostru).
 4. Susținerea interviului online, pe Zoom.
 5. Comunicarea deciziei consiliului director (așteptați mesajul nostru).
 6. Achitarea taxei de înscriere în AAR, în valoare de 150 lei (se achită o singură dată, la înscriere).
 7. Achitarea cotizației de membru pe anul în curs, în valoare de 200 lei (se achită anual).
 8. Înscrierea în grupurile de comunicare internă ale AAR și în lista publică a membrilor.

”A face parte din AAR”, articol scris de Teodora Muth, vicepreședinte.


Diana Spinean (președinte 2016 – 2022), despre înscrierea în AAR. Înregistrarea datează din 2021 – între timp, condițiile și procedura de înscriere au devenit puțin mai complexe față de cele explicată în acest clip, vă rugăm să recitiți condițiile de mai sus.