Cenzorul este organul intern de control financiar al Asociației. Activitatea acestuia este independentă de consiliul director. Cenzorul este ales de către adunarea generală pentru un mandat de patru ani.

Cenzorul actual (2018 – prezent) al AAR este Gabriela Săvulescu, expert contabil, din Craiova.