Asociația Astrologilor din România (AAR) datează din 9 iunie 2004, fiind constituită în conformitate cu O.G. nr. 26/30.01.2000 și OG 37/30.01.2003 cu privire la asociații și fundații, și cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

Menirea AAR este aceea de a susține și a promova astrologia în România şi activitatea astrologică din România pe plan internațional.

AAR își conduce activitatea conform Statutului ei și are un Cod Etic pe care membrii sunt obligați să-l respecte și care este recomandat drept ghid deontologic tuturor astrologilor practicanţi.

Prin activitățile noastre, promovăm practicarea astrologiei într-o manieră constructivă și responsabilă. În acest scop, dezvoltăm căi accesibile de informare și educare a publicului interesat, de stimulare și aprofundare a studiului astrologic și de colaborare între astrologi; suntem un reper de nădejde pentru oricine e dornic să înțeleagă această disciplină; încurajăm și susținem astrologii să contribuie, prin comportament și integritate morală, la recunoașterea și mai buna înţelegere a astrologiei; suntem un liant între practicanții astrologiei din țara noastră și comunitățile astrologice din străinătate.

Extrase din Statutul AAR:

Obiective ale Asociatiei Astrologilor din Romania:

 • promovarea si dezvoltarea practicarii astrologiei intr-o maniera constructiva si responsabila.
 • dezvoltarea si perfectionarea astrologiei in tara noastra, atragerea si utilizarea oricaror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu.
 • promovarea pe plan international a realizarilor comunitatii astrologice romanesti.

Pentru realizarea scopului sau, Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:

 • organizeaza si participa la simpozioane, conferinte, colocvii, seminarii sau alte manifestari de acest gen, nationale si internationale, in scopul indeplinirii obiectivelor propuse;
 • realizeaza periodic buletine, articole, reviste sau alte materiale media prin care prezinta activitatea Asociatiei si promoveaza astrologia, inclusiv prezentari despre evolutia domeniului pe plan national si international; in acest scop utilizeaza toate metodele si tehnicile specifice relatiilor publice si publicitatii;
 • colaboreaza cu persoane fizice si juridice, institutii sau organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate, in vederea promovarii astrologiei;
 • promoveaza studiul astrologiei prin intermediul prelegerilor, seminariilor, listelor de discutii electronice, atelierelor de lucru si a altor activitati cu scopuri instructive;
 • sprijina in masura posibilitatilor realizarea unor lucrari, cercetari si studii de astrologie;
 • acorda premii, diplome onorifice si alte distinctii pentru merite deosebite;
 • sprijina lucrarile originale in domeniul astrologiei, de orice natura ar fi acestea (carti, articole, programe de calculator, design, publicatii Internet, etc.);
 • organizeaza o retea la nivel national incluzand persoane sau organizatii interesate in cercetarea astrologica;
 • initiaza constituirea unei biblioteci electronice cu materiale de referinta specifice, a unei baze de date pentru studiu si cercetare, precum si a altor resurse informationale de acest gen;
 • desfasoara orice alte activitati cu scopul indeplinirii obiectivelor propuse.

Despre renașterea astrologiei în România și înființarea AAR – interviu de excepție realizat în 2019 de astrologul american Chris Brennan cu Mihaela Dicu și Firicel Ciarnău, doi dintre fondatorii Asociației Astrologilor din România (AAR):