Organul de administrare si executie al AAR.

Consiliul director (CD) asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale (AG) și reprezintă Asociația în toate actele vieții sale juridice, conformandu-se deciziilor adunării generale. El se compune din 5 membri aleși de către AG: președinte, 3 vicepreședinți și un secretar general. Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani.

Componența actualului CD:

NumeFunctieLocSit / Blog / ...
Mihaela DicuPreședinte 2004-2008 si 2023 - prezentCraiovaDetalii
Ioana IspasVicepreședinte 2016 - prezentBucureștiIoana Ispas
Teodora MuthVicepreședinte 2018 - prezentOradeaViziunile Bufniței
Adrian CotoraVicepreședinte 2018 - prezentBucurești
Delia PetreaSecretar 2021- prezentBucurești