Revenire la pagina asociatiei

Formular de inscriere in Asociatia Astrologilor din Romania

Pentru inscriere va invitam sa completati formularul de mai jos.

Dupa completarea formularului veti primi prin mail o copie a datelor cu care v-ati inscris. In cazul in care nu ati primit mesajul automat ca rezultat al completarii formularului, ar putea fi una din urmatoarele situatii: ori nu ati scris corect adresa dumneavoastra de mail, ori mesajul nostru a ajuns in folderul Spam si va trebui sa cautati acolo.

Cererea dvs. urmeaza a fi analizata de catre Consiliul Director al AAR, iar decizia acestuia va va fi comunicata pe adresa de email specificata in formular. Daca cererea va este aprobata, veti fi indrumat spre achitarea cotizatiei de membru, in valoare de 150 lei/an.

Nume (obligatoriu):
Prenume (obligatoriu):
Data nasterii (optional):
Localitatea de domiciliu (obligatoriu)
Telefon (obligatoriu):
Email (obligatoriu):
Pregatire astrologica (cursuri urmate, participare la evenimente astrologice, experienta practica, publicatii etc.) (optional)
Membru AAR care va recomanda (obligatoriu):
(rugati-l sa trimita recomandarea pe adresa asociatiei in termen de 5 zile de la completarea cererii de inscriere)

Prin prezenta solicit inscrierea ca membru in Asociatia Astrologilor din Romania.

Declar ca am citit Statutul AAR si ma angajez sa il respect intocmai. De asemenea, inteleg ca AAR nu este o asociatie profesionala si, din acest motiv, nu se poate angaja in apararea drepturilor mele profesionale.

Optional:

1. In ce mod doriti si puteti sa va implicati in promovarea si dezvoltarea astrologiei?

2. Ce asteptari aveti de la aceasta Asociatie?

3. Scurta prezentare (inclusiv astrologica, daca doriti)

Cod de verificare
Pentru ca acest mesaj să fie valid, vă rugăm să adunaţi numerele 6, 6 şi 4.
Rezultatul îl scrieţi în casetă:
Protecţia datelor Prin completarea formularului de inscriere, declar ca sunt de acord ca datele mele sa intre in baza de date a Asociatiei Astrologilor din Romania (denumita in continuare AAR) in scopuri administrative. Confirm faptul ca toate informatiile din acest formular sunt adevarate si complete. Declar ca sunt de acord in mod expres si neechivoc ca AAR sa prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul tertilor contractanti in vederea prelucrarii / furnizarii de informatii si a derularii oricaror raporturi juridice existente intre AAR si subsemnatul. Cunosc prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta AAR prin intermediul sectiunii "Contact" din site. De asemenea, imputernicesc AAR sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la cererea acestora, in conditiile legii.

Va rugam sa verificati corectitudinea datelor introduse inainte de a trimite cererea.


Extrase din Statut

Art.6 Asociatia Astrologilor din Romania are ca scop promovarea si dezvoltarea practicarii astrologiei intr-o maniera constructiva si responsabila. Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:
a) initierea si aplicarea unor metode specifice pentru promovarea astrologiei in societatea romaneasca.
b) dezvoltarea si perfectionarea astrologiei in tara noastra, atragerea si utilizarea oricaror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu.
c) promovarea pe plan international a realizarilor comunitatii astrologice romanesti.

Sectiunea I - ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.24 Organele asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art.25 Conducerea activitatilor curente, intre sedintele Adunarii generale , este asigurata de catre consiliul director. Administrarea Asociatiei este asigurata de catre presedinte

Sectiunea VIII - MEMBRII ASOCIATIEI

Art.60 Activitatea Asociatiei poate fi sprijinita de orice persoana fizica sau juridica ce respecta statutul si actioneaza pentru realizarea obiectivelor Asociatiei. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana de buna credinta interesata de astrologie, indiferent de nationalitate, convingeri religioase, origine etnica, orientare sexuala sau convingeri politice, cu conditia sa se conformeze statului Asociatiei.

Art.61 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei
b) sa propuna masuri de imbunatatire a organizarii si activitatii Asociatiei si a organelor sale de conducere;
c) sa participe cu drept de vot la adunarile generale ale Asociatiei
d) sa participe la manifestarile organizate de Asociatie

Art.62 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) de a respecta statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere alese ale acesteia
b) de a plati cotizatia la termen

Art.63 Contributiile membrilor la activitatea si scopul Asociatiei constau in sprijin financiar, material sau moral si in participarea nemijlocita la realizarea programelor Asociatiei.

Art.64 Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina actiunile Asociatiei pot dobandi calitatea de membru si dupa ce Asociatia a fost fondata.

Art.65 Calitatea de membru se dobandeste la cerere, cu avizul consiliului director.

Art.66 Conditiile de primire a noilor membrii in Asociatie:
a) solicitantii trebuie sa recunoasca statutul Asociatiei si organele de conducere si sa fie dispusi sa se implice ca membri activi daca sunt solicitati;
b) solicitantii trebuie sa fie de acord sa plateasca anual/semestrial cotizatia stabilita de consiliul director;
c) sa fie aspiranti, practicanti sau simpatizanti ai astrologiei.

Art.71 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:
a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin savarsirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor si prestigiului Asociatiei;
c) prin neachitarea cotizatiei in termen de 60 de zile de la data maxima fixata pentru achitarea acesteia;
d) la cerere.
Pierderea calitatii de membru al Asociatiei prin excludere se hotaraste de catre adunarea generala cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti sau reprezentati. Consiliul director poate decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pana la intrunirea adunarii generale care va lua decizia finala.