Revenire la pagina asociaţiei (Back to RAA's page)

Formular de înscriere la activitățile Astro-Festivalului de la Craiova, din 8-9 iunie 2019

(RAA's summer symposium 2019 - registration form)

Pentru înscriere vă invităm să completaţi formularul de mai jos.
(To register please fill out the form below.)

Nume şi prenume:
Email:
Telefon:

Solicit rezervarea unui loc la workshopul "Condiții planetare speciale: maltratarea și binefacerea" susținut sâmbătă, 8 iunie 2019, de Chris Brennan.


Doresc rezervare la petrecerea de sâmbătă seara.


Intenționez să particip la simpozionul astrologic de duminică, 9 iunie 2019, la care accesul este gratuit.

Prin completarea formularului de înscriere, declar că sunt de acord ca datele mele să intre în baza de date a Asociaţiei Astrologilor din România (denumită în continuare AAR) în scopul organizării evenimentului din 8-9 iunie 2019. Confirm faptul că toate informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete. Declar că sunt de acord în mod expres şi neechivoc ca AAR să prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul terţilor contractanţi în vederea prelucrării / furnizării de informaţii şi a derulării oricăror raporturi juridice existente între AAR şi subsemnatul. Cunosc prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta AAR prin intermediul secţiunii "Contact" din site. De asemenea, împuternicesc AAR să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Dacă doriţi să trimiteţi un mesaj cu particularităţi ale cererii de înscriere la eveniment.
(If you wish to send us some extra information about your participation:)