Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din 4 februarie 2023

Mihaela Dicu

Ieri, 4 februarie 2023, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației. Vă prezentăm, pe scurt, hotărârile ce s-au luat în cadrul acesteia:

1) Mihaela Dicu a fost aleasă Președinta AAR pentru un mandat de 4 ani (2023 – 2027), cu un număr de 86 voturi din 88 voturi (2 voturi au fost anulate).

2) S-a adus la cunoștința AG, decizia CD de introducere a unei taxe de înscriere în AAR, în cuantum de 150 lei.

3) S-a adus la cunoștința AG, decizia CD de majorare a cotizației anuale începând cu anul 2024, aceasta urmând a fi în cuantum de 200 lei.

4) S-a decis ca membrii AAR care nu pot fi înscriși în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor existente la Judecătoria Craiova și Ministerul Justiției, din cauza că nu doresc să își furnizeze datele personale sau NU au transmis copii ale CI/Pașaport pe adresa de mail comunicată în convocator, așa cum cere noua legislație în vigoare, să primească titulatura de MEMBRI SIMPATIZANȚI. Membrii simpatizanți plătesc cotizația și se bucură de aceleași facilități de participare la evenimentele AAR (reduceri, rezervări etc.), dar nu au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale  și nu pot să facă parte din organele de conducere ale AAR.

5) S-au aprobat modificările Statutului AAR, în concordanță cu cele mai-sus menționate.

Din partea CD,
Delia Petrea