Ministerul Muncii, comunicat despre ocupația de Astrolog

Data: 8 ianuarie 2024
Sursa: Ministerul Muncii și Solidarității sociale, https://mmuncii.ro

Informare de presă

Având în vedere unele discuții din spațiul public legate de ocupațiile de numerolog și astrolog din Codul Ocupațiilor din România (COR), pentru corecta și completa informare a celor care au tratat acest subiect facem următoarele precizări:

   – Profesia de astrolog a fost reglementată în COR în 1995 prin ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 1938/1949 publicat în Monitorul Oficial nr. 272/23.11.1995

   – Profesia de numerlolog a fost introdusă în COR prin ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică în ianuarie 2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 135/16.II.2023 pe baza documentației depuse de Asociația Numerologilor din România cu avizul favorabil al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România. Proiectul de act normativ a parcurs procedura transparenței decizionale la acea dată și nu au fost formulate observații cu privire la introducerea acestei ocupații.

Ocupațiile de astrolog și numerolog sunt recunoscute în majoritatea țărilor UE și se regăsesc în Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor – ISCO 08 și în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor și Ocupațiilor Europene (ESCO) la aceeași Grupă 5161: Astrologi, prezicători și asimilați, după cum urmează:

   – astrolog, cod ESCO 5161.1;

  – numerolog se regăsește ca fiind ocupație ce se regăsește printre exemplele de ocupații care pot fi încadrate în aceeași grupă 5161 Astrologi, prezicători și asimilați.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul