Cotizația anuală

Update: Consiliul Director al AAR a hotărât prelungirea termenului de plată a cotizatiei pentru anul 2020, la 15 IUNIE.

Calitatea de membru al AAR este atestată de plata cotizației anuale, în cuantum de 150 lei/an. Cotizația se poate achita astfel:

  • integral (150 lei) până la data de 31 martie a anului în curs;
  • în două tranșe semestriale a câte 75 lei, prima cu termen limită de achitare la 31 martie si a doua cu termen limita de achitare la 30 septembrie, pe anul în curs.

Plata se face în contul asociației: RO75BTRLRONCRT0267311101 – Banca Transilvania S.A., Craiova Branch.

Observații:

– Neachitarea cotizației în termenele stabilite duce automat la pierderea calității de membru, cf. art. 71 pct. c) din Statutul AAR.
– Reînscrierea în AAR costă dublu (300 lei) dacă membrul și-a pierdut această calitate ca urmare a neachitării cotizației (cf. hotărârii Consiliului Director din 4.04.2017).
Urmărește-ne activitatea și pe: